Eğitim-İş > Basın Açıklamaları >> Ziraat Bankası Kesintileri ile İlgili Açıklama
Eklenme: Prş 26.01.2012

ZİRAAT BANKASI KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA


21 Aralik Eylemi

BASINA ve KAMUOYUNA

Bilindiği üzere, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ziraat Bankası arasında 15.02.2011 tarihli Maaş Ödeme Protokolü imzalanmıştı. Daha önce İş Bankası ile yapılan sözleşme, itiraz süresi geçmesine karşın sözde “kamu yararı” gözetilerek iptal edilmişti. Kendini Genel Yetkili ilan eden Eğitim Bir-Sen Sendikası da bu durumu bir kazanım olarak görmüş ve afişlerle kendini savunmuştu. Akıllarda soru işaretleri bırakan bu durumu dönemin Denizli Valisi Sn. Ziya Erkmen’e de sormuştuk.

Ancak Ziraat Bankası ile yapılan sözleşme, 4-C’li yardımcı personelleri kapsamamış, gelir düzeyi çok düşük olan bu arkadaşlarımız dışlanmıştı. Bunun yanında Denizli’deki eğitim çalışanlarının bankacılık hizmetlerinden faydalanmaları da neredeyse ücretli hale getirilmişti. EFT’lerden ücret kesilmesi, kredi kartlarının personelin talebi olmadan zoraki verilmeye çalışılması ve şimdi de Hayat ve Emeklilik Sigortası kesintisi.

Ziraat Bankası, maaş alan çalışanların hesaplarından Hayat ve Emeklilik Sigortası Primi kesmeye başlamıştır. Maaş Protokolünde yer almayan bu ücreti, Ziraat Bankası hangi gerekçeyle hesaplarımızdan kesmektedir? Buna hakkı yoktur. Kesilen 1 kuruş paranın dahi hesabını soracağız. Bu sigorta için bizden onay alınmış mıdır? Personelin istemediği bir hizmeti, zoraki olarak uygulamak ne kadar hukukidir? Acaba Genel Yetkili malum sendika, bu durumları bilerek mi imza attı bu protokole? Söz konusu banka, 6 ayda 30 TL daha fazla vereceğiz derken, verdiklerinden daha fazlasını bu şekilde geri mi almaktadır? Bazı ilçelerde maaş protokolü yapmaya bile yanaşmayan, ama eğitim çalışanlarının maaşları üzerinden para kazanmaya da devam eden ve aynı zamanda bir kamu bankası olan Ziraat Bankası’nı, ticari ahlaka uygun davranmaya davet ediyor, yaptıkları bu hukuksuz uygulamadan bir an önce vazgeçmeye çağırıyor, kestikleri ücretleri hesaplarımıza geri yatırmalarını istiyoruz. Bu konudaki resmi başvuru yazımızı da, Ziraat Bankası ile bu protokolü imzalayan Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bugün vereceğiz.

Denizli Eğitim-İş Yönetim Kurulu Adına
Namık Kemal AYDOĞAN
Şube Başkanı

Ziraat Bankasi Ziraat BankasiZiraat BankasiZiraat Bankasi
© 2012 Denizli Eğitim-İş